stanovalnica

Vez(enine) skupnosti – odprimo prostore, povežimo skupnost!

Projekt Vez(enine) skupnosti je nastal kot odziv na starajočo se družbo, v kateri so starejši vse prevečkrat odrinjeni na rob družbe in v kateri primanjkuje institucijam alternativnih oblik pomoči. S projektom želimo opozoriti na pomembnost skupnosti za dobrobit posameznika in vlogo prostorov pri omogočanju tvorjenja skupnosti ter vzajemne skrbi. Za vzpostavitev vzdržnega sistema dolgotrajne oskrbe bodo prav toliko kot dostopne javne socialno varstvene storitve in socialnovarstveni programi pomembni preventivni ukrepi, kot so zagotavljanje ustreznih stanovanjskih pogojev, vzpostavljanje skupnostnih prostorov, ki omogočajo srečevanja, samopomoč in izmenjavo, ter podpora neformalnim oskrbovalcem.

V okviru projekta bomo raziskali dobre prakse skupnostnih oblik pomoči in skupnostne stanovanjske prakse v dolgotrajni oskrbi. Starejšim, njihovim sorodnikom, formalnim in neformalnim oskrbovalcem in vsem ostalim zainteresiranim bomo izsledke predstavili na potujoči razstavi, s katero bomo gostovali v različnih lokalnih skupnostih. Razstavo bodo pospremili zanimivi dogodki in posveti, s katerimi bomo ustvarjali priložnosti za srečevanja in pogovore o potrebah in izkušnjah na področju dolgotrajne oskrbe, o tem, kako bi želeli, da je v starosti poskrbljeno za nas in naše bližnje. Predloge in pobude bomo naslovili tudi na lokalne in državne odločevalce, da bi skupaj iskali poti za njihovo uresničevanje.

Obenem bomo v sodelovanju z zainteresiranimi zavodi iskali nove načine, kako povezati domove starejših občanov z življenjem izven njih in obratno, kako skupnost pripeljati v institucijo, ter poskrbeti, da vrata med enimi in drugimi ostanejo odprta. V domovih bomo pomagali vzpostavljati in nadgrajevati kakovostne oblike prostovoljstva, ki predstavljajo dober in dostopen način pomoči, odpiranja v skupnost in spletanja trajnih vezi z lokalnim prebivalstvom.

PARTNERJI V PROJEKTU: Slovenska filantropija, IŠSP – Inštitut za študije stanovanj in prostora, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 4. 2023 – 31. 3. 2024

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA: 49.527,25 EUR

Projekt Vez(enine) skupnosti – odprimo prostore, povežimo skupnost!​ je podprt s sredstvi Programa Active Citizens Fund v Sloveniji 2014–2021 (prek finančnih mehanizmov EEA in Norveške).